Sponsoring

SPONSORING IS NODIG VOOR HET BEHOUD VAN DE MTB-ROUTE

Het onderhoud aan deze route wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Voor deze route is geen vignet verplicht, echter wordt een (jaarlijkse) vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld. Hiervan kopen we gereedschap en andere zaken die nodig zijn voor het onderhoud. 

Gebruikers van de route en/of bedrijven kunnen ons steunen als donateur sympathisant van de stichting.

U kunt uw bijdrage dan overmaken naar ons bankrekeningnummer
NL42 RABO 0327 1693 38
ten name van Stichting MTB Stadsbos013
onder vermelding van ‘donatie sympathisant bijdrage’.

Of Scan de QRcode met de camera van je telefoon, open de betaallink en maak je donatie over.
Je kunt ook op de QRcode klikken om een betaallink te openen.

Bedrijven die in combinatie sponsoring interesse hebben in een banner op onze website nodigen wij uit om per email contact met ons op te nemen over de mogelijkheden.

U bent een held!