Sponsoring

WIJ WAARDEREN HET ENORM

Sponsoring draagt bij aan het behoud van onze MTB-route! 

Gebruikers van de route en/of bedrijven kunnen ons steunen als donateur sympathisant van de stichting. 
U kunt uw bijdrage dan overmaken naar ons bankrekeningnummer
NL42 RABO 0327 1693 38
ten name van Stichting MTB Stadsbos013
onder vermelding van ‘donatie sympathisant bijdrage’.

U bent een held!